Vi har följande produkter att erbjuda inom området.

A. Konsultinsats

  • probleminventering och beskrivning
  • åtgärdsförslag
  • handledning

B. Introduktionsföreläsning. Psykopatiskt beteende

Målgrupp är alla som är intresserade av problemområdet. Introduktionen syftar till att beskriva problemets omfattning och ursprung. För en mer fullständig förståelse och kunskap om hur man hanterar problemet krävs ett heldagsseminarium.

C. Fullseminarium (heldag). Så undviker du de psykopatiska cheferna

Målgrupp är ledningspersonal som har att hantera personalfrågor i linje, personalavdelningar och fackliga ombud. Gruppstorlek 10-20 deltagare. Boken “Psykopatiska chefer” ingår i dokumentationen.
Innehåll:

  • psykopati
  • skadeverkningar
  • rekryteringsprocesser
  • Executive Search
  • att hantera psykopaten i organisationen

Seminarier och föreläsningar hålls dels som öppna med deltagare från flera organisationer och företag dels som företagsinterna.

Öppna föreläsningar och seminarier annonseras på denna hemsida.

Vill du arrangera ett seminarium i ditt företag är du välkommen att kontakta oss.