A. Föreläsning

 • Bakgrund
 • En förändrad omvärld
 • Vad ställer det för krav på ledaren?
 • Vad ställer det för krav på rekryteringsprocessen?
 • Vad ställer det för krav på rekryteringskonsulten?
 • Tid 1-2 timmar

B. Seminarium

 • Bakgrund
 • En förändrad omvärld
 • Paradigmskifte
 • Litteraturstudien
 • En ny rekryteringsprocess?
 • Framtidens rekryterare
 • Introduktion i systemet
 • Fallgropar

Tid 3-6 timmar
Vid ett sextimmars seminarium får deltagarna själv öva på bland annat intervjuteknik vid en rekrytering.