Personliga egenskaper viktigare än verktyg för den framtida ledaren

Framtidens-Ledare-Helena-Wennerhill-och-Lars-Olof-Tunbrå

Många pratar i dag om verktyg för en ledare och chef. Men dessa verktyg blir snabbt omoderna till fördel för personliga egenskaper och förhållningssätt.

Nödvändiga personliga egenskaper

De egenskaper som man vid val av framtidens ledare främst bör fokusera på är bland andra självkännedom, trygghet i sig själv och förståelse för hur man påverkar andra i omgivningen. Mental rörlighet, flexibilitet och förmågan att snabbt sätta sig in i nya situationer är också av stor vikt med den allt snabbare förändringstakten i omvärlden. Tidigare uppskattade egenskaper som drivkraft, helhetsperspektiv och mod är betydelsefulla även för framtidens ledare. Detta framkom i en studie som är genomförd av Helena Wennerhill, ICF certifierad Mastercoach, tillsammans med en coachkollega. Resultaten betraktades så intressanta att de ledde fram till en bok.

Boken ”Framtidens Ledare – att identifiera, finna och rekrytera”

Författarna Helena Wennerhill och Lars-Olof Tunbrå valde att beskriva kraven på framtidens ledare utifrån en rekryteringsprocess. Boken riktar sig till alla som arbetar med ledarförsörjning och utveckling. För chefer och HR-funktioner kan boken ses som en handbok i både ledarskap och rekrytering. Huvudbudskapet i boken är att framtidens ledare behöver ha andra egenskaper och kvaliteter än vad vi tidigare förknippade med ledare. Lars-Olof som länge har arbetet som chefsrekryterare, blev intresserad av studien då den visade en tydlig diskrepans mellan vad man efterfrågar vid rekrytering i dag och vad som faktiskt kommer att behövas i framtiden.

Processen för en chefsrekrytering

process
Boken består av fem delar med fokus på en professionell process för chefsrekrytering. Den första delen behandlar  vad som händer i vår omvärld och hur det styr de möjligheter och utmaningar som organisationer och företag måste förhålla sig till. I denna del redovisas även resultaten från en litteraturstudie, en omfattande enkätundersökning samt djupintervjuer med operativa ledare, konsulter och HR-funktioner. Den andra delen beskriver sedan rekryteringsprocessen och de steg som ingår i en professionell rekrytering som beskrivs med frågorna VAD?,  VAR?, HUR?, VEM?, VARFÖR? och NÄR?. Att förstå förändringarna i omvärlden och i vilken kontext den nya ledaren ska verka är väsentligt när man driver en rekryteringsprocess.

Boken tar upp de viktiga frågorna att på rätt sätt introducera den nya ledaren samt behandlar också begreppet Talent Management i ett fristående avsnitt.

-TM är ett växande område då man ser att det finns fördelar med att tidigt knyta talangerna till sin organisation, säger Lars-Olof.

Sista delen av boken är en sammanfattning där den  centrala slutsatsen är att mer inrikta sökandet på de personliga egenskaperna snarare än tidigare erfarenheter som traditionellt redovisas i ett CV. Framtidens ledare står inför nya utmaningar.

-Det har varit en CV-hysteri de senaste åren. Ett CV säger naturligtvis en del om personen genom backspegeln, men kanske inte så mycket om potentialen för att klara framtidens utmaningar. Boken syftar bland annat till att balansera denna hysteri. Det är viktigt när man söker framtidens ledare att inte använda tidigare kravprofiler utan istället ha en förståelse för att omvärlden förändras snabbt och att det då krävs andra egenskaper och förmågor hos en framtida ledare, avslutar Lars-Olof.

Boken ”Framtidens Ledare- att identifiera, finna och rekrytera”, Liber 2015, finns tillgänglig i bokhandeln på www.bokus.com