PPC
Psykopater – finns de?

Ja, i allra högsta grad. De finns i praktiskt taget alla organisationer – du kan ha dem som medarbetare, kollega eller chef. Gemensam nämnare är att var än psykopater dyker upp orsakar de kaos. Och att de är svåra att upptäcka. Deras personlighet är nämligen motsägelsefull – charmerande, positiva drag blandas med en osminkad egoism och ren ondska. ”Psykopatiska chefer” är den första svenska boken om psykopatiskt beteende i arbetslivet. Den bygger på känd kunskap om problemet och innehåller flera autentiska fallbeskrivningar.

Säg ”psykopat” och de allra flesta tänker på kriminella våldsverkare, men de flesta psykopater lever ett ”vanligt” liv. Deras manipulerande gör det svårt att se de rätta sammanhangen, och det kan ta flera år innan man ser den svarta sidan. Det finns uppgifter om att andelen psykopater motsvarar 2-3 procent av en population. Man säger också att psykopater är överrepresenterade i näringslivets ledningsskikt – här kan andelen vara 4-5 procent. Men ingen vet säkert eftersom forskningen på området psykopati är begränsad.

“Psykopatiska chefer” bygger på känd kunskap om problemet och innehåller flera autentiska fallbeskrivningar. I denna utökade och aktualiserade andra upplaga har det tillkommit flera fallbeskrivningar och större utrymme ägnas åt psykologin bakom psykopati samt åt metoder för att hantera frågan vid rekrytering och avveckling.

”Psykopatiska chefer” vänder sig i första hand till chefer med rekryteringsansvar och till personer inom personalfunktioner och rekryteringsföretag. Boken gör inte anspråk på att vara en vetenskaplig studie av psykopati. Den är en handledning i att identifiera ett psykopatiskt
beteende bland företrädesvis chefer. Den ger råd kring hur man kan agera för att fånga upp personer med psykopatiskt beteende i rekryteringssituationer eller, om de redan är anställda, minimera den skada de kan åsamka organisationen och övriga medarbetare.

Boken ”Psykopatiska Chefer”, Vulkanmedia 2021, finns tillgänglig i bokhandeln, på VulkanmediaAdlibris och Bokus.